Z histórie školy
Poplatky
Zuškárik
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Získané a priznané  kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
 


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, KRČULOVA 21, BREZNO
       
                           
 
Veselé a príjemné prázdniny!

 Dňa 30. júna 2017 sa v ZUŠ rozdávajú vysvedčenia od 09:00 do 11:30 h.Ďakujeme svojim priaznivcom za preukázanie 2% z vašich daní
.

           
 V sobotu 15. 10. 2016 sa v Brezne uskutočnila Celoslovenská súťaž umeleckej tvorivosti  pedagógov základných a základných umeleckých škôl CHALUPKOVO BREZNO, kde sa naši pedagógovia úspešne prezentovali v hre na hudobných nástrojoch a v speve umelej piesne. Získali sme aj mimoriadne ceny: hudobné zoskupenie Musica Berezun - cena primátora mesta Brezna a p.uč. Zuzana Uhríková sa stala laureátom Chalupkovho Brezna v speve umelej piesne.
SRDEČNE GRATULUJEME!!!
                   
Dňa 26. mája 2017 získali naši žiaci niekoľko ocenení na XIII. ročníku festivalu komornej hudby v Gelnici. Husľové tio - zlaté pásmo, cena za zaujímavú interpretáciu diela. Sláčikový súbor "Golden Strings" - zlaté pásmo a cenu Gelnického kľúča.
Srdečne gratulujeme !!! 
                  
Základná umelecká škola Brezno