Podujatia
Z histórie školy
Poplatky
Zuškárik
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
 


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, KRČULOVA 21, BREZNO
       
                           

Ďakujeme za priazeň v školskom roku 2015/2016 

a všetkým prajeme krásne prázdniny alebo dovolenku.

Výsledková listina celoslovenskej súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch
  Výsledky 5. hočníka súťaže v hre na dvoch  klavíroch!

                    
Dňa 10.10.2015 sa u nás v Brezne uskutočnila celoslovenská prehliadka umeleckej tvorivosti pedagógov Chalupkovo Brezno, na ktorej sa zúčastnili aj naši učitelia.. Zvlášť by sme chceli poďakovať p.uč.Zuzke Šulovej a p.uč. Anke Svoňavovej, ktoré sa súťaže zúčastnili aj napriek mamičkovským povinnostiam.     

                   
GRATULUJEME !!!
                                                                                                                               
 
                  
Základná umelecká škola Brezno