Z histórie školy
Poplatky
Zuškárik
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Získané a priznané  kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
 


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, KRČULOVA 21, BREZNO
       
                           

Riaditeľstvo ZUŠ Brezno
udeľuje riaditeľské voľno na piatok 15. decembra 2017
vo všetkých odboroch.


Naše flautistky Laura Luciaková a Ema Valachová
 nás úspešne reprezentovali na celoslovenskej súťaži Čarovná flauta v Nižnej,
odkiaľ si spomedzi všetkých súťažiacich priniesli Čestné uznania.
Srdečne gratulujeme!Žiačka Slávka Pančíková,
získala strieborné pásmo na celoslovenskej cimbalovej súťaži v Banskej Bystrici.
Srdečne gratulujeme
!

                                
  V sobotu 14. októbra 2017 sa v Brezne uskutočnila Celoslovenská súťaž umeleckej tvorivosti  pedagógov základných a základných umeleckých škôl CHALUPKOVO BREZNO 50. ročník, kde sa naši pedagógovia úspešne prezentovali v hre na hudobných nástrojoch a v speve umelej piesne.

SRDEČNE GRATULUJEME!!!

                   
Dňa 26. mája 2017 získali naši žiaci niekoľko ocenení na XIII. ročníku festivalu komornej hudby v Gelnici. Husľové tio - zlaté pásmo, cena za zaujímavú interpretáciu diela. Sláčikový súbor "Golden Strings" - zlaté pásmo a cenu Gelnického kľúča.
Srdečne gratulujeme !!! 
                  
Základná umelecká škola Brezno