Z histórie školy
Poplatky
Zuškárik
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Získané a priznané  kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, KRČULOVA 21, BREZNO
       
                           


Pozývame Vás na prijímacie skúšky do ZUŠ do všetkých odborov.
Uskutočnia sa nasledovne:
21. a 22. mája 2018 v ZUŠ na Krčulovej ulici - hudobný a výtvarný odbor
21. a 22. mája 2018 v ZUŠ na Nálepkovej ulici - literárno-dramatický a tanečný odbor.
V čase od 14:00 do 17:00.
Tešíme sa na Vás!Ďakujeme všetkým,
ktorí nám venovali 2 % z dane.
Veľmi si vážime Vašu priazeň.


Prosíme rodičov žiakov TO a LDO,
ktorí majú vyučovanie v elokovanom pracovisku na Nálepkovej ulici,
aby parkovanie auta v blízkosti školy využívali len na rýchly presun svojho dieťaťa do budovy.


Dňa 3. mája 2018 sa naša žiačka Sabína Švantnerová zúčastnila na celoslovenskej klavírnej súťaži "Banskoštiavnické kladivká 2018" zameranej na tvorbu súčastných slovenských autorov. V 4. kategóri sa umiestnila v bronzovom pásme.  SRDEČNE GRATULUJEME!

V piatok 27. apríla 2018 nás úspešne reprezentovali naši speváci v klasickom a modernom speve
 na celoslovenskej súťaži Pinksong 2018 vo Zvolene.

 Gratulujeme k bronzovému pásmu - Lujze Pôbišovej, Lejke Zákalickej,
Natálii Košútovej, Radkovi Baliakovi,
k striebornému pásmu Emmke Boškovej, Dominike Goceliakovej a
 k zlatému pásmu Adamovi Makovičovi a Emmke Muriňákovej.
 
Naši huslisti
 nás úspešne reprezentovali na celoslovenskej súťaži v hre na husliach
a ostatných sláčikových nástrojoch, ktorá sa konala 19. apríla 2018 v ZUŠ Brezno.

Žiaci dostali tieto ocenenia: Bronislava Bevelaquová bronzové pásmo,
Jakub Kindernay, Diana Faráriková, Ema Turňová strieborné pásmo,
Vladimíra Skladaná, Tobiáš Dekrét zlaté pásmo.
Srdečne gratulujeme žiakom i pedagógom!

 

Vo štvrtok 22. marca 2018 súťažili naši keyboardisti
na Regionálnej súťaži v hre na keyboade v Brezne.
Každý z nich si odniesol krásnu cenu.
Alžbeta Hlaváčková bronzové pásmo, Daniel Kunštár bronzové pásmo,
Emma Muriňáková bronzové pásmo, Martin Antol strieborné pásmo,
Daniela Bazovská strieborné pásmo, Timea Giertlová strieborné pásmo,
Patrik Antol zlaté pásmo a absolútny víťaz súťaže.
Srdečne gratulujeme žiakom aj pedagógom!


Naši klaviristi Juraj Belko (strieborné pásmo) a Sanha Golianová (zlaté pásmo)
 nás úspešne reprezentovali
na Nadregionalnej súťaži v hre na klavíri v Rožňave.
Tešíme sa z úspechu oboch zúčastnených žiakov a srdečne im gratulujeme!


Naše flautistky Laura Luciaková a Ema Valachová
 nás úspešne reprezentovali na celoslovenskej súťaži Čarovná flauta v Nižnej,
odkiaľ si spomedzi všetkých súťažiacich priniesli Čestné uznania.
Srdečne gratulujeme!Žiačka Slávka Pančíková,
získala strieborné pásmo na celoslovenskej cimbalovej súťaži v Banskej Bystrici.
Srdečne gratulujeme
!

                                
  V sobotu 14. októbra 2017 sa v Brezne uskutočnila Celoslovenská súťaž umeleckej tvorivosti  pedagógov základných a základných umeleckých škôl CHALUPKOVO BREZNO 50. ročník, kde sa naši pedagógovia úspešne prezentovali v hre na hudobných nástrojoch a v speve umelej piesne.

SRDEČNE GRATULUJEME!!!

                   
Dňa 26. mája 2017 získali naši žiaci niekoľko ocenení na XIII. ročníku festivalu komornej hudby v Gelnici. Husľové tio - zlaté pásmo, cena za zaujímavú interpretáciu diela. Sláčikový súbor "Golden Strings" - zlaté pásmo a cenu Gelnického kľúča.
Srdečne gratulujeme !!!
 
                  
Základná umelecká škola Brezno