Podujatia
Z histórie školy
Poplatky
Zuškárik
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
 


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, KRČULOVA 21, BREZNO
       
                           

Výsledková listina celoslovenskej súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch
  Výsledky 5. hočníka súťaže v hre na dvoch  klavíroch!

                    
                                                                                                                           
 
                  
Základná umelecká škola Brezno