Podujatia
Z histórie školy
Poplatky
Zuškárik
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
 


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, KRČULOVA 21, BREZNO
       
                           
    Prosíme Vás o 2%
z Vašich daní. Ďakujeme!
           
 V sobotu 15. 10. 2016 sa v Brezne uskutočnila Celoslovenská súťaž umeleckej tvorivosti  pedagógov základných a základných umeleckých škôl CHALUPKOVO BREZNO, kde sa naši pedagógovia úspešne prezentovali v hre na hudobných nástrojoch a v speve umelej piesne. Získali sme aj mimoriadne ceny: hudobné zoskupenie Musica Berezun - cena primátora mesta Brezna a p.uč. Zuzana Uhríková sa stala laureátom Chalupkovho Brezna v speve umelej piesne.
SRDEČNE GRATULUJEME!!!
                    
V dňoch 8. - 9. októbra 2016 sa náš Detský dychový orchester ZUŠ zúčastnil celoštátnej postupovej súťaže detských a mládežníckych orchestrov v Dolnej Súči, kde sa so zlatým pásmom zaradil medzi 5 najlepších detských dychových orchestrov na Slovensku.    
Srdečne gratulujeme !!! 
                  
Základná umelecká škola Brezno