Z histórie školy
Poplatky
Zuškárik
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Získané a priznané  kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
 


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, KRČULOVA 21, BREZNO
       
                           

ZÁHRADNÝ KONCERT,

ktorý sa mal uskutočniť zajtra 24. mája 2017 sa z dôvodu nepriaznivého počasia
 PREKLADÁ na budúci týždeň 31. mája 2017 (streda) o 16:30.
Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu. Ďakujeme za pochopenie.

PRIJÍMACIE  SKÚŠKY 

          Základná umelecká škola v Brezne pozýva všetkých záujemcov o štúdium vo všetkých odboroch,
do hudobného odboru predovšetkým 5 - 7 ročných

na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 30. a 31. mája 2017 

od 14.00 do 17.00 hod. v budove ZUŠ na Krčulovej ulici.

          V prípade dostatočného záujmu otvoríme triedu violončelovej hry.


Ďakujeme svojim priaznivcom za preukázanie 2% z vašich daní
.
           
 V sobotu 15. 10. 2016 sa v Brezne uskutočnila Celoslovenská súťaž umeleckej tvorivosti  pedagógov základných a základných umeleckých škôl CHALUPKOVO BREZNO, kde sa naši pedagógovia úspešne prezentovali v hre na hudobných nástrojoch a v speve umelej piesne. Získali sme aj mimoriadne ceny: hudobné zoskupenie Musica Berezun - cena primátora mesta Brezna a p.uč. Zuzana Uhríková sa stala laureátom Chalupkovho Brezna v speve umelej piesne.
SRDEČNE GRATULUJEME!!!
                    
V dňoch 8. - 9. októbra 2016 sa náš Detský dychový orchester ZUŠ zúčastnil celoštátnej postupovej súťaže detských a mládežníckych orchestrov v Dolnej Súči, kde sa so zlatým pásmom zaradil medzi 5 najlepších detských dychových orchestrov na Slovensku.    
Srdečne gratulujeme !!! 
                  
Základná umelecká škola Brezno