Úvodná stránka
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Podujatia
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Uznané kredity
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov


                                 


Záverečné vystúpenia TO a LDO

Absolventské koncerty 

Záhradný koncert v sále ZUŠ

Koncert ľudovej hudby

Koncert ku dňu matiek

Súťaž v hre na dvoch klavíroch

Koncert barokovej hudby

Celoslovenská prehliadka komornej a orchestrálnej hry

Koncert učiteľov

Koncert komornej hry

Koncert bývalích absolventov

Polročný koncert


Vianočný koncert

Mikulášsky koncert

Štvrťročný koncert

Halloweensky koncert

 
Základná umelecká škola Brezno