Úvodná stránka
Pripravujeme
Zuškárik
Zverejňované informácie
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Združenie rodičov
Pracovné príležitosti
Hodnotiaca správa
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Ochrana osobných údajov
                                        


    Od histórie po súčasnosť

 

        Základná umelecká škola v Brezne vznikla v školskom roku 1959/60 ako pobočka Hudobnej školy vo Valaskej s počtom 46 žiakov klávesového oddelenia. Osamostatnila sa v školskom roku 1961. Odvtedy sa postupne rozrástla na dnešný počet vyše 500 žiakov v štyroch odboroch. V roku 1991 boli založené detašované pracoviská v Polomke, Heľpe a Pohronskej Polhore, ktoré sa neskôr osamostatnili.

 

    Riaditelia ZUŠ od jej vzniku:

 •                  Elena Kanderová (1961 – 1972)
 •                  Ivan Zvarík (1972 – 1984)
 •                   Eva Brucháčková (1985 – 1991)
 •                 Dagmar Jonášová (1991 – 1994)
 •                  Gabriela Pravotiaková (1994 – dodnes)

 

    Odbory, ktoré sa v škole vyučujú:                            

  •                 Hudobný odbor                                                        
  •                 Výtvarný odbor                                                        
  •                  Literárno-dramatický odbor                                    
  •                 Tanečný odbor                                                                     

 

    Súbory, orchestre a zbory, ktoré v ZUŠ pôsobia:                                                    

  •                  Sláčikový orchester                                                  
  •                  Akordeónový súbor Dino                                                     
  •                  Ľudová hudba                                               
  •                  Detský spevácky zbor Úsmev                                               
  •                  Detský dychový orchester                                                    
  •                Školská kapela Rusty Cat                                          
                                                             

 

    Koncerty, ktoré v priebehu školského roka usporadúvame:

  •                   Halloweensky koncert
  •                  Štvrťročný koncert
  •                   Mikulášsky koncert a Vianočný koncert
  •                    Koncert bývalých absolventov                                                         
  •                   Polročný koncert                                                                                                     
  •                   Koncert učiteľov                                                                                          
  •                   Koncert komornej hry                                                                                             
  •                   Koncert ku Dňu matiek                                                                    
  •                   Záhradný koncert                                                                
  •                   Záverečný koncert
  •                   Triedne koncerty, absolventské koncerty
  •                   Výchovné koncerty pre materské a základné školy
  •                   Predstavenia literárno-dramatického a tanečného odboru, výstavy výtvarníkov

    Súťaže, ktoré škola pravidelne pripravuje:

  •                 Súťaž v hre na husliach a iných sláčikových nástrojoch
  •             Súťaž v hre na dvoch klavíroch – klavírne duo, osemručný klavír
  •                 Prehliadka komornej hry
  •              Regionálna súťaž v hre na keyboarde

 

    Muzikály, ktoré pripravili všetky odbory spoločne a sú nahraté aj na DVD:

  •          Perníková chalúpka
  •          O dvanástich mesiačikoch
  •          Čarodejnice

 

    Nahrávanie do Slovenského rozhlasu, CD a DVD nosiče:

  •          Rozhlasová relácia Kľúčik od piatich čiar
  •          CD ...od nás pre Vás...
  •          DVD z koncertov konaných pri príležitosti 50. a 55. výročia založenia ZUŠ
  •          DVD z koncertu venovaného tvorbe hudobného skladateľa Joachima Johowa
  •          DVD zo všetkých naštudovaných muzikálov 

 

    Spolupráca školy s inými ZUŠ:

  •          ZUŠ Bratislava, Karloveská, najmä v rokoch 1993 - 2002
  •          ZUŠ Partizánske – od roku 2004
  •          ZUŠ Valaská – spoločný koncert z tvorby W. A. Mozarta, 2006
  •          ZUŠ Hriňová – spoločný orchestrálny koncert, 2016

          

    Zaujímavosti:

 •          V rokoch 1961 – 1966 učil v ZUŠ JUDr. Vojtech Wick, autor mnohých známych slovenských populárnych piesní 
 •          Absolventi ZUŠ v Brezne sa uplatňujú v mnohých oblastiach kultúrneho života, pokračujú v štúdiu na konzervatóriách, stredných umeleckých školách, VŠMU. Uplatňujú sa ako učitelia v ZUŠ, sú členmi orchestrov, ľudových hudieb, speváckych zborov, pôsobia v rozhlase a televízii ako redaktori alebo zvukári.
 •          Od roku 2014 udržiava škola priateľský kontakt so súčasným hudobným skladateľom Joachimom Johowom z Berlína, ktorý bol osobne prítomný na koncerte pri príležitosti 55. výročia založenia ZUŠ Brezno v roku 2015 a tiež na 10. ročníku súťaže v hre na husliach v roku 2016 

 

        

Z 10. ročníka súťaže v hre na husliach – učitelia husľovej hry ZUŠ, členovia poroty

a skladateľ Joachim Johow z Berlína (v strede)  

                

          

              Myšlienka na záver: 

     " Ten, kto sa venuje umeniu, lepšie porozumie človeku a jeho vnútornému svetu."