Úvodná stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Učíme z domu
 


                                                

.

Oddelenie klávesových nástrojov

    Vedúca oddelenia:      PaedDr. Dagmar Trangošová

    Vyučujúci:
    Klavír:                          
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.

     Mária Longauerová

     Mgr. Ingrid Záchenská                        

     PaedDr. Dagmar Trangošová

     Bc. Matej Šajgalík

    Akordeón, keyboard:    Miroslava Potančoková
                                         Mgr. art. Marián Švoňava

    Korepetície v TO:         Pavol Čižmár

          Keyboardová súťaž - 13. február 2020
                                propozície       prihláška

 

Oddelenie v tomto školskom roku navštevuje 81 žiakov a svojím počtom patrí k najpočetnejším na škole. Navštevujú ho žiaci v obidvoch stupňoch základného štúdia; hru na klavíri študuje 58 žiakov, hru na akordeóne 12 žiakov, hru na keyboarde 11 žiakov.

    

    Žiaci klávesového oddelenia navštevujú:

 •  sólovú hru na nástroji
 •  štvorručnú hru alebo hru na dvoch klavíroch
 •  komornú hru
 •  korepetície
 •  akordeónový súbor

    V rámci školy spolupracujú:                                      

 • so sláčikovým orchestrom ZUŠ
 • s detským dychovým orchestrom  ZUŠ
 • pri naštudovaní detských muzikálov
 • účinkujú v školskej kapele
         
                                             
        

   Koncerty, na ktorých pravidelne vystupujú:

 • triedne koncerty
 •  školské koncerty
 •  výchovné koncerty   ·        
 •  mimoškolské podujatia

  Súťaže usporiadané klávesovým oddelením:

 • nadregionálna klavírna súťaž v hre na dvoch klavíroch v kategóriách klavírne duo                         a osemručný  klavír
 • regionálna súťaž v hre na keyboarde

                                   

 

  Súťaže, na ktorých sa žiaci oddelenia zúčastňujú:

 •   Klavírna súťaž Rožňava – nadregionálna súťaž v sólovej a štvorručnej hre na klavíri
 •   Schneiderova Trnava – celoslovenská súťaž v sólovej a štvorručnej hre na klavíri
 •   Talent Revúca – celoslovenská súťaž v kompozícii
 •     Banskoštiavnické kladivká – súťaž zameraná na interpretáciusúčasných slovenských                             skladateľov
 •   Kysucké Nové Mesto – celoslovenská súťaž zameraná na interpretáciu klasickej hudby                       a hudby  iných  žánrov
 •     Súťaž v hre na dvoch klavíroch v Brezne – klavírne duo, osemručný klavír
 •     Považská Bystrica –  celoslovenská súťaž v hre na keyboarde s medzinárodnou účasťou
 •   Rajecké Teplice – celoslovenský akordeónový musette festival s medzinárodnou účasťou
 •   Giraltovce – súťaž v hre na akordeóne
 •     Sládkovičovo – súťaž v hre na akordeóne

  Spolupráca učiteľov oddelenia s hudobnými telesami:

  Súťaž učiteľov:

 • Chalupkovo Brezno – celoslovenská súťaž učiteľov v hre na hudobnom nástroji

  Vzdelávanie pedagógov:

 • Semináre a workshopy usporiadané inými ZUŠ, konzervatóriami a VŠMU (EPTA)                       s lektormi  z Čiech, Maďarska, Ruska, Slovenska
 • Aktualizačné a inovačné vzdelávanie

     

           
       

 späť ...

 
Základná umelecká škola Brezno