Úvodná stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
Učíme z domu
 

 
                                           

Oddelenie strunových nástrojov

           

          Vedúca oddelenia: Monika Akurátna

Vyučujúci:

   husle: Monika Akurátna, Ivan Nemky,  Mgr. Zuzana Šoltésová

 gitara: Jozef Peruňský

 cimbal: Bc.Zuzana Stračinová

 konrabas: Mgr. art. Jakub Stračina

ľudové hudby a folklórna skupina Hronka: Ivan Nemky

husľový ansámbel Golden Strings: Mgr. Zuzana Šoltésová

            vydávanie školského časopisu ZUŠKÁRIK: Monika Akurátna

          V školskom roku 2019/2020 navštevuje oddelenie 78 žiakov, 49 študuje hru na husliach, z toho dvaja žiaci sú zaradení do rozšíreného štúdia a dvaja žiaci majú hru na husliach ako obligátny nástroj. 16 žiakov navštevuje hru na gitare, 2 žiaci ako obligátny nástroj, 5 žiakov hru na cimbale a hru na kontrabas navštevujú 2 žiaci a 3.  ako obligát. 

                    

            
    

      Žiaci strunového oddelenia navštevujú:

 • sólovú hru na nástroji
 • tri  ľudové hudby
 • komornú hru
 • husľový ansábel "Golden Strings"
 • vokálno- inštrumentálnu skupinu "Hronka"

                

      V rámci školy spolupracujú:

 • so speváckym zborom "Úsmev"
 • pri naštudovaní detských muzikálov  
      Koncerty, na ktorých pravidelne účinkujú:
 • triedne, výchovné a školské koncerty
 • mimoškolské podujatia
      Súťaže, na ktorých participujú:
 • celoslovenská súťaž v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch
 • nesúťažná prehliadka v komornej a orchestrálnej hre
      Ostatné úspechy oddelenia:

       2019 

 • M. Akurátna ocenená Cenou za tvorivú pedagogickú prácu a bohaté mimoškolské aktivity
 •  J. Peruňský ocenený za reprezentáciu mesta v zahraničí, za významný prínos v oblasti rozvoja                 kultúry, za  výchovu mladých talentov
 •  Koncert ľudových hudieb v elokovanom pracovisku pod vedením I. Nemkyho
 •  Účasť vokálno-inštrumentálnej skupiny Hronka na medzinárodnom festivale St. Ivan´s Days             v maďarskom Keszthely pri Balatone
 • Koncert bývalých absolventov – z 10 čísiel bolo 5 sláčikových
       2018
 •  Celoslovenská súťaž v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch v Brezne 2 zlaté, 3 strieborné a  1 bronzové pásmo
 • 13. medzinárodný mládežnícky festival "At the Watergate" Sneek, Holandsko tri koncerty vokálno-inštrumentálnej skupiny "Hronka"
 • Celoslovenská prehliadka cimbalistov v Bratislave  zlaté pásmo  
 • Chalupkovo Brezno -  Musica Berezun zlaté pásmo a mimoriadna cena za vyvážený interpretačný prejav a dramaturgickú objavnosť, premiéru skladby P. Franka skomponovanej pre túto súťaž uviedli  Z. Šoltésová, J. Peruňský, L. Košútová a G. Pravotiaková, v záverečnom galaprograme sa predstavila ĽH Hronka
 • 40. výročie DFS Šťastné detstvo – v ľudovej hudbe I. Nemkyho sa vystriedali celé generácie žiakov         oddelenia, od terajších učiteľov po súčasných žiakov
        2017
 • Cimbalový kongres a celoslovenská prehliadka hry na cimbale v Banskej Bystrici strieborné pásmo
 • "Gelnický kľúč", súťaž v komornej hre 2 zlaté pásma, ocenenie za interpretáciu a cena Gelnický kľúč za víťazstvo v kategórii
        2016
 • Medzinárodná súťaž J. Beliczayho v Komárne zlaté, strieborné pásmo a diplom za účasť 
        2012
 • Medzinárodný festival "Joy of the Europe" Belehrad, Srbsko vystúpenia v rámci festivalu          

                                     

               

            
                            

    Spolupráca, koncerty a vystúpenia žiakov mimo školy:      

 • Červený kríž
 • DDS Luna
 • Mestský úrad a podujatia mesta Brezno
 • Materské, základné a stredné školy
 • DFS Šťastné detstvo
 • FS Mostár
 • OZ Totus Tuus 
 • Vianočné koncerty Mýto p. Ďumbierom
     Spolupráca, koncerty a vystúpenia učiteľov mimo školy:
 • Spevácky zbor mesta Brezno 
 • spevácky zbor Juventus
 • Dychový orchester mesta Brezno
 • Divadelný súbor Jána Chalupku
 • FS Mostár
 • Cassovia ensemble
 • OZ Totus Tuus
 • vedenie speváckeho zboru katolíckeho kostola Mýto pod Ďumbierom - M.Akurátna 
 • účinkovanie v komornom orchestri na významných koncertoch ZUŠ Partizánske - rôzne výročia školy, koncerty s bratmi Dvorskými a Martinom Babjakom
 • ocenenia na súťaži v umeleckej tvorbe učiteľov Chalupkovo Brezno
 • kapela Rusín Čendeš Orchestra (Z. Stračinová, J. Stračina)  

           
          
                          koncert "Totus tuus"                                                   koncert "Posilnení vierou"  

  Bývalí žiaci oddelenia pôsobia ako učitelia hudby, členovia významných orchestrov a ansámblov, sú absolventmi Akadémie umení v Banskej Bystrici, VŠMU a konzervatórií, kde aj  v súčasnosti naši žiaci pokračujú v odbornom vzdelávaním. V školskom roku 2017/18 bola na Konzervatórium v Bratislave prijatá žiačka E. Krnáčová z triedy Mgr. Z.Šoltésovej.

späť ...

 
Základná umelecká škola Brezno