Úvodná stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Podujatia
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


Oddelenie klávesových nástrojov

Oddelenie dychových, bicích nástrojov a hlasovej výchovy


Oddelenie strunových nástrojov

   
 

- je najpočetnejší, navštevuje ho 237 žiakov, má tri oddelenia, vedúcou hudobného odboru je p. uč. Mgr. Zuzana Šoltésová. Vo vzdelávaní aplikujeme školský vzdelávací program s názvom „Spieva celá škola“.


Nahrávka žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy v Brezne jún 2006

  ... od nás pre Vás ...

1. B. Urbanec: Svadobná hudba
- ľudová hudba ZUŠ, M. Šajgalík - predník, M. Krnáč, J. Akurátny - husle, J. Krnáč - kontra, K. Endreková - cimbal, S. Kester - kontrabas
2. G. F. Händel: Sarabanda
- K. Kompáneková, 7.roč. - akordeón
3. A. Scarlatti: Gavota
- Ľ. Pohančaník, 4.roč./2.stupeň - gitara
- J. Šajgalíková, 4.roč. - cimbal, J. Peruňský - gitara, D. Trangošová - klavír
- V. Udič, 1.roč./2.stupeň - klavír
6. A. Vivaldi: Koncert a mol, I. časť
- M. Riapošová, 4.roč. - husle, G. Pravotiaková - klavír
7. H. Sinisallo: 2 miniatúry
- K. Lepková, 4.roč. - priečna flauta, D. Trangošová - klavír
- M. Profantová, 2.roč./ŠPD, D. Trangošová - klavír
- M. Majerová, 1.roč./2.stupeň - gitara
- K. Endreková, 7.roč. - cimbal, M. Šajgalík, 3.roč./2.stupeň, M. Krnáč, 1.roč./2.stupeň, J. Krnáč, 1.roč./2.stupň - husle, J. Peruňský - violončelo, D. Trangošová - čembalo
- K. Leitnerová, 3. roč. - keyboard
- M. Šajgalík, 3.roč./2.stupeň - husle, D. Šurinová - klavír
- J. Turňová, 2.roč./2.stupeň - klavír, J. Akurátny, 3.roč./2.stupeň - obligátny klavír
- J. Akurátny, 3.roč./2.stupeň - husle, G. Pravotiaková - klavír
- L. Velánová, 4.roč./ŠPD - priečna flauta, M. Profantová - 2.roč./ŠPD - klavír
- ľudová hudba ZUŠ, M. Šajgalík - predník, M. Krnáč, J. Akurátny - husle, J. Krnáč - kontra, D. Trangošová - cimbal, S. Kester - kontrabas
- K. Máliková, 7.roč. - klavír

späť ...

 
Základná umelecká škola Brezno