Z histórie školy
Poplatky
Zuškárik
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Pripravujeme
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Získané a priznané  kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, KRČULOVA 21, BREZNO
       
                           
PRAJEME  VŠETKÝM  PEKNÉ  PRÁZDNINY
A  VESELÚ  VEĽKÚ  NOC!
POZOR!!!
P. uč. Mgr. Jozef  Hančák vyučuje od 1. apríla 2019 riadne podľa starého rozvrhu.

3. mája 2019, VI. ročník súťaže žiakov I. a II. stupňa ZUŠ
v hre na dvoch klavíroch


Aj tento rok sa uchádzame o poukázanie
2 % z dane z príjmov pre naše Združenie rodičov .
Tlačivo na stiahnutie nájdete na podstránke "Tlačivá"
Za vašu priazeň vopred  ďakujeme!


Prosíme rodičov žiakov TO a LDO,
ktorí majú vyučovanie v elokovanom pracovisku na Nálepkovej ulici,
aby parkovanie auta v blízkosti školy využívali len na rýchly presun svojho dieťaťa do budovy.

     Detský dychový orchester ZUŠ Brezno sa v dňoch 10. - 11. novembra 2018 zúčastnil Celoštátnej postupovej súťaže detských a mládežníckych dychových hudieb v Dolnej Súči, kde získal  Zlaté pásmo s pochvalou a stal sa absolútnym víťazom s titulom " Majster Slovenska" , zároveň získal zvláštnu cenu na najlepšiu dramaturgiu programu a dva poukazy pre deti na odborný seminár, ktorý usporiada Zväz hudobníkov Českej republiky v Prahe.
SRDEČNE GRATULUJEME !
       
                                                       
       V sobotu 13. októbra 2018 sa v Brezne uskutočnila Celoslovenská súťaž umeleckej tvorivosti  pedagógov základných a základných umeleckých škôl CHALUPKOVO BREZNO 51. ročník, kde sa naši pedagógovia Zuzana Šoltésová, Lucia Košútová, Mariana Faško-Rudášová, Marián Švoňava, Jozef Peruňský a Pavol Čižmár úspešne prezentovali v hre na hudobných nástrojoch.
SRDEČNE GRATULUJEME!!!

 
                  
Základná umelecká škola Brezno