Úvodná stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Združenie rodičov
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


                               

  •  adresa :  Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno           
  •  telefón :  +421 48 6113313,  +421 903 613 311
  •  e-mail :  zusbr@stonline.sk, zusbr1@gmail.com
  •   adresa elokovaného pracoviska : Nálepkova 2404, 977 01, Brezno
  •   telefón : +421 910 506 507
 
Základná umelecká škola Brezno