Úvodná  stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


                                  

Neprítomnosť pedagógov na vyučovaní

Meno učiteľa   od do
Hančák Jozef, Mgr. 18.11.2019 neurčitá
Krella Matej, Mgr.art. 20.1.2020 20.1.2020
Laková Lucia 20.1.2020 22.1.2020
Šrellárová Michaela, Mgr.art. 20.1.2020 21.1.2020
Krellová Katarína, Mgr. 20.1.2020 21.1.2020
Peruňský Jozef 21.1.2020 21.1.2020
Švoňava Marián, Mgr.art. 21.1.2020 21.1.2020späť ...
 
Základná umelecká škola Brezno