Úvodná stránka
Pripravujeme
Z historie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Podujatia
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Ochrana osobných údajov

                                        

POPLATKY ŠKOLNÉ individuálne vyučovanie             skupinové vyučovanie     
prípravné štúdium 9,- € mesačne 5,- € mesačne
základné štúdium 9,- € mesačne 5,- € mesačne
štúdium pre dospelých
s vlastným príjmom
30,- € mesačne 15,- € mesačne
štúdium pre dospelých
bez vlastného príjmu  
9,- € mesačne 5,- € mesačne
            
                           

 
Základná umelecká škola Brezno