Úvodná stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Podujatia
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


                                 
P e d a g o g i c k ý / N e p e d a g o g i c k ý   z a m e s t n a n e c 


Základná umelecká škola prijme učiteľa/ku spevu a hlasovej výchovy na plný úväzok,
na dobu určitú počas materskej dovolenky. Nástup od februára 2019.  


 

 
Základná umelecká škola Brezno        
 
Základná umelecká škola Brezno         Copyright ©