Úvodná stránka
Aktuality
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Podujatia
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
pracovné príležitosti
Dokumenty
Uznané kredity
Tlacivá
 


                                   
 

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok    2020/2021

Žiaci prijatí do hudobného odboru:

Prípravné štúdium:

Bardelčíková Miriam – klavír

Flašková Viktória – klavír

Iľanovská Hana – husle

Kokavcová Veronika – spev

Knapko Adam – gitara

Kuvik Matej – gitara

Mikloš Oliver – gitara

Mlynek Filip – gitara

Mojžiš Simon – zobcová flauta

Murínová Ema – husle

Nosáľ Dávid – husle

Pitoňák Jakub – husle

Veverka Filip – trúbka

 

1.ročník:

Fašková Natália – gitara

Fedor Denis – gitara

Chramcová Terézia – akordeón

Komarova Sofiia – klavír

Mazúrová Simona – klavír

Petro Matúš – keyboard

Sroková Alexandra – zobcová flauta

Vaisová Viktória – flauta, cimbal, kontrabas

2.ročník – prestup:

Kokavcová Timea – klavír, obligát spev 

4.ročník – prestup:

Sebešová Kristína – klavír

2.stupeň:

Prachniarová Drahomíra – saxofón

Štúdium pre dospelých:

Badinková Tatiana – akordeón

Prípravné štúdium 2-ročné (predškoláci):

-vzhľadom na malý záujem nebude táto skupina v tomto školskom roku otvorená;

prihlásiť sa môžete v školskom roku 2021/2022:

Krnáč Michal

Makovník Michal

Zápis novoprijatých žiakov do hudobného odboru bude prebiehať 2. 9. od 10.00 hodiny.

Žiaci prijatí do výtvarného odboru:

1.Uhlíková Laura
2.Boháčiková Simona 
3.Gáborová Tara
4.Kováčiková Lucia
5.Brozmanová Ella 
6.Zikmundová Ema
7.Murínová Ema 
8.Šidlovská Paulína 
9.Komarova Anna 
10.Nomilnerová Emmka 
11.Boľfová Soňa
12.Ambrósová Agnes Mária

Zápis novoprijatých žiakov do výtvarného odboru bude prebiehať v hlavnej budove na Krčulovej 21 dňa 2. 9. od 10.00 hodiny a na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ MPČĽ Mazorník od 14:00 hodiny.

Žiaci prijatí do Literárno dramatického odboru:

 

1. Iľanovská Hana

2. Komarova Sofia

3. Turňová Michaela

4. Vais Šimon

 Zápis sa uskutoční dňa 2.9. o 10:00 hod. v elokovanom pracovisku na Nálepkovej 2404, Brezno u p.uč. Mravcovej

Žiaci prijatí do tanečného odboru:

1. Fašková Natália

2. Gašperíková Lujza

3. Gáborová Tara

4. Kamarova Anna

5. Kohutovič Tobias

6. Kokavcová Timea

7. Kokavcová Veronika

8. Kováčiková Lucia

9. Mojžiš Samuel

10. Sojková Natália

11. Vlčková Lea

Zápis novoprijatých žiakov do tanečného odboru sa uskutoční  dňa 2.9. od 14:00 hod. v elokovanom pracovisku na Nálepkovej 2404 Brezno.

  


 
Základná umelecká škola Brezno