Úvodná stránka
Z histórie školy
Zuškárik
Zverejňované informácie
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Poplatky
Pracovné príležitosti
Združenie rodičov
Hodnotiaca správa
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
                                                        December 2019

          5.12., 17.00hod., mikulášsky koncert
       
koncertná sála ZUŠ, Krčulova 21, vstupné dobrovoľné

        12.12., 17.00hod., vianočný koncert
       
koncertbá sála ZUŠ, Krčulova 21, vstupné dobrovoľné
        Koncerty sú spojené s výstavou prác žiakov výtvarného odboru.
           

   


       
              
           
                                           


              
              
                    
               

                
Základná umelecká škola Brezno