Úvodná stránka
Z histórie školy
Zuškárik
Zverejňované informácie
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Poplatky
Pracovné príležitosti
Združenie rodičov
Hodnotiaca správa
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
                                                        

Marec 2019


            21.3. 17.00hod.       koncert komornej a orchestrálnej hry
            kinosála MsDK, Švermova 7, vstupné dobrovoľné                    
                             
            27.3. 17.00hod.
       koncert učiteľov
               
koncertná sála ZUŠ, vstupné dobrovoľné  

        
    7.- 29.3.                  výstava žiakov výtvarného odboru "Z rozprávky do rozprávky"    
            Horehronské múzeum /č.13/   

       
    12.3. 17.00hod.        koncert žiakov bicieho oddelenia Konzervatória J.L.Bellu BB
            koncertná sála ZUŠ

                                           


              
              
                    
               

                
Základná umelecká škola Brezno