Úvodná stránka
Z histórie školy
Zuškárik
Zverejňované informácie
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Poplatky
Pracovné príležitosti
Združenie rodičov
Hodnotiaca správa
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
                                                        

September 2019

           27. 9., 16.30hod. záhradný koncert Dychového orchestra ZUŠ
        pri príležitosti 10. výročia jeho založenia, vstupné dobrovoľné!
        Spoluúčinkuje folklórna skupina Hronka.
                 V prípade nepriaznivého počasia v kinosále MsDK.
       
                             
           
                                           


              
              
                    
               

                
Základná umelecká škola Brezno