Úvodná stránka
Z histórie školy
Zuškárik
Zverejňované informácie
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Poplatky
Pracovné príležitosti
Združenie rodičov
Hodnotiaca správa
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
                                                        Január 2020
         4.1., 16.00hod., koncert dychového orchestra, kinosála MsDK
         
          triedne koncerty a predstavenia
           

Február

       6.2., 17.00hod., polročný koncert
      
koncertná sála na Krčulovej ul., vstupné dobrovoľné

      13.2., 9.00hod., IV. ročník regionálnej súťaže žiakov ZUŠ v hre na keyboarde
      
koncertná sála na Krčulovej ul., vstup voľný

      21.2., 17.00hod., koncert bývalých absolventov
     
koncertná sála na Krčulovej ul., vstupné dobrovoľné 
   


       
              
           
                                           


              
              
                    
               

                
Základná umelecká škola Brezno