Úvodná stránka
Z histórie školy
Zuškárik
Zverejňované informácie
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Poplatky
Pracovné príležitosti
Združenie rodičov
Hodnotiaca správa
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
                                                        

Máj 2019


        3.5. 10.30hod.      VI. ročník súťaže žiakov ZUŠ v hre na dvoch klavíroch a osemručný klavír,
        koncertná sála školy na Krčulovej ulici.   

       
16.5. 17.00hod.    koncert žiakov, ich rodičov i starých rodičov ku Dňu matiek
        koncertná sála školy na Krčulovej ulici, vstupné dobrovoľné!

        21. a 22.5. 14.00-17.00hod.    prijímacie skúšky do všetkých odborov
        Prijímacie skúšky do hudobného a výtvarného odboru sa uskutočnia v budove na Krčulovej ulici.
        Záujemcovia o výtvarný odbor si prinesú výkres formátu A4 a farbičky, v hudobnom odbore                             otvárame triedu hry na kontrabase!
       
Prijímacie skúšky do tanečného a literárno-dramatického odboru sa uskutočnia
        v elokovanom pracovisku na Nálepkovej ulici 2404.

        
23.5. 17.00hod.    koncert ľudových hudieb
        javisková sála elokovaného pracoviska na Nálepkovej ulici 2404, vstupné dobrovoľné!

       
29.5. 16.30hod.    záhradný koncert v rámci Dní mesta
        vonkajší areál školy na Krčulovej ulici, vstupné dobrovoľné!
                        
                             
           

                                           


              
              
                    
               

                
Základná umelecká škola Brezno