Úvodná  stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


                                  Združenie rodičov pri ZUŠ,
Krčulova 21
  • IČO: 35990481
  • DIČ: 2021505255
  • IBAN: SK90 5600 0000 0020 1263 1001, Prima banka Brezno 
  • mail : zrzusbr@gmail.com


 
Základná umelecká škola Brezno