Úvodná  stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Podujatia
Fotografie
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Ochrana osobných údajov
 


                                                              VIII. ročník prehliadky komornej hry, 4. apríl 2019

Propozície:  Stiahnite TU.

VI. ročník súťaže žiakov I. a II. stupňa  v hre na dvoch klavíroch.

Propozície:  Stiahnite TU.
 
Základná umelecká škola Brezno