Úvodná stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


                                      

Tanečný odbor
     
      

Vedúca odboru: Mgr. art. Vanda Golianová

Vyučujúci:  Mgr. art. Vanda Golianová, Mgr. Denisa Čiefová

Korepetície: Pavol Čižmár - akordeón

Je najmladším odborom školy. Od roku 2010 je vyučovací proces realizovaný kvalifikovanými pedagógmi s dlhoročnou tanečnou praxou. V školskom roku 2018/2019 študuje v tanečnom odbore 47 žiakov. Vyučovanie prebieha v dvoch prípravných ročníkoch, v treťom ročníku prvej časti základného štúdia a v prvom a štvrtom ročníku druhej časti základného štúdia.
Vyučovanie sa realizuje v elokovanom pracovisku na Nálepkovej ulici č.2404 v Brezne, kde tanečný odbor disponuje dvomi zrkadlovými sálami.

                 

                                                            

            

Od roku 2011 pripravuje tanečný odbor dve verejné predstavenia, na ktorých sa predstavia všetci žiaci, vrátane žiakov prípravných štúdii, vo všetkých vyučovaných tanečných technikách - klasický tanec, džezový tanec, ľudový tanec.

V minulosti žiaci účinkovali v troch muzikáloch /Perníková chalúpka, O dvanástich mesiačikoch, Čarodejnice/ a veľký úspech malo aj ich predstavenie „Snehulienka a sedem pretekárov“, ktoré v spolupráci so žiakmi literárno-dramatického odboru uviedli v programe k 50. výročiu založenia školy.

 

       

                                           
        

      

      
 
      


 



     

 

 

 
Základná umelecká škola Brezno