Úvodná  stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


                                  

"UČÍME Z DOMU"

Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania, vyučovanie na školách a školských zariadeniach je prerušené. Riaditeľ školy je povinný, v zmysle Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12. marca 2020, zabezpečiť v ZUŠ, podľa podmienok školy a možností pedagogických zamestnancov, samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami.

        Pedagogický zamestnanec, zabezpečujúci samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie, musí byť k dispozícii žiakom a rodičom každý pracovný deň v čase od 13.00hod. do 17.00hod. alebo v čase dohodnutom so zákonným zástupcom žiaka a so študentom nad 18 rokov, na uvedenej e-mailovej adrese, resp. telefónnom čísle. Pedagogickí zamestnanci na kratší pracovný čas úmerne k svojmu pracovnému úväzku.

priezvisko, meno

číslo telefónu

e-mailová adresa

Akurátna Monika

0907651174

 

Čiefová Denisa, Mgr.

0904255531

 

Faško-Rudášová Mariana

0918531840

marianka.f@zoznam.sk

Golianová Vanda, Mgr.art.

0903543936

 

Košútová Lucia

0948097581

lulukosutova@gmail.com

Krella Matej, Mgr.art.

0911502387

matej.krella@gmail.com

Krellová Katarína, Mgr.

0910341729

katka25.mihalova@gmail.com

Longauerová Mária

0918234795

 

Laková Lucia

0911368268

lakovalucia@gmail.com

Mravcová Veronika

0944415680

www.veronika.mravec@centrum.sk

Nemky Ivan

0904436611

 

Olešňan Pavol, Mgr.art.

0944171998

paly.olesnan@gmail.com

Paulo Filip

0949174445

filip.pau@gmail.com

Peruňský Jozef

0907161336

perunsky@gmail.com

Potančoková Miroslava

0919214983

m.potancokova@zoznam.sk

Pravotiaková Gabriela, PaedDr., PhD.

0904012986

gaprav@gmail.com

Schallerová Bianka

0907274433

biankaschallerova@msn.com

Stračinová Zuzana, Bc.

0904047632

zuzanah7@gmail.com

Stračina Jakub, Mgr.art.

0915969490

jakub.stracina@gmail.com

Šajgalík Matej, Bc.

0902803499

shayooo@gmail.com

Šoltésová Zuzana, Mgr.

0944086838

soltesovazuzana74@gmail.com

Štellárová Michaela, Mgr.art.

0910547643

michaela.stellarova@gmail.com

Švoňava Marián, Mgr.art.

0903426997

marossvonava@gmail.com

Švoňavová Anna

0903581438

svonavovaanna@gmail.com

Trangošová Dagmar, PaedDr.

0949827879

d.trangosova@gmail.com

Záchenská Ingrid, Mgr.

0915263270

ingridzachenska@gmail.com

späť ...
 
Základná umelecká škola Brezno