Úvodná stránka
Aktuality
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
pracovné príležitosti
Zverejňované informácie
Neprítomnosť pedagógov
Súťaže
Tlačivá
Ochrana osobných údajov
 


                            

Meno Priezvisko

aktivita

počet uznaných kreditov
 PaedDr. Gabriela
 Pravotiaková, PhD.
 Krok za krokom pri tvorbe
 programov výchovy a  vzdelávania.
  25
 PaedDr. Gabriela
 Pravotiaková, PhD.
 Digitálny obsah v edukačnom procese
 s využitím  redakčného systému.
   8
 PaedDr. Gabriela
 Pravotiaková, PhD.
 Interaktívna tabuľa  a multimédiá vo vzdelávaní   15
PaedDr. Gabriela
 Pravotiaková, PhD. 
 Myšlienkové mapy v edukácii 15
 Mgr. art. Marián Švoňava  Nové trendy v hudobnej edukácii   25
 Mgr. art. Marián Švoňava  Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese   10
 Mgr. art. Marián Švoňava   Kancelársky balík v edukačnom procese   12
 Mgr. art. Marián Švoňava  Interaktívna tabuľa  a multimédiá vo vzdelávaní   15
 Mgr. Zuzana Šoltésová  Štátna jazyková skúška    60
 Mgr. Zuzana Šoltésová  Interaktívna tabuľa  a multimédiá vo vzdelávaní   15
 Mgr. Jozef Hančák  Učíme po novom s interaktívnou tabuľou   10
 Mgr. Jozef Hančák  Textový editor Word pre začiatočníkov    7
 Mgr. Jozef Hančák  Tvorba a prezentácia v Power Pointe    7
 Mgr. Jozef Hančák  Návrh a tvorba web stránok   15
 Mgr. Jozef Hančák  Sebapoznanie ako predpoklad zvládania agresivity a
 riešenia konfliktov
  25
 Mgr. Ingrid Záchenská  Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese   10
 Mgr. Ingrid Záchenská  Kancelársky balík v edukačnom procese   12
 Mgr. Ingrid Záchenská  Učíme po novom s interaktívnou tabuľou   10
 Mgr. Ingrid Záchenská  Sebapoznanie ako predpoklad zvládania agresivity a
 riešenia  konfliktov
  25
 Mgr. Ingrid Záchenská   Myšlienkové mapy v edukácii 15
Lucia Košútová  Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule
 vo výchovno-vzdelávacom procese
  22
Lucia Košútová  Nové trendy v hudobnej edukácii   25
Lucia Košútová  Hudba ako čin - progresívne postupy hudobnej edukácie   15
Lucia Košútová  Myšlienkové mapy v edukácii 15
Lucia Košútová  Vybrané kapitoly z dejín hudby 20. a 21. storočia 15

 

 

 

 

   


 

 

 

 

 

 

 
Základná umelecká škola Brezno