zmD

 


Úvodná stránka
Pripravujeme
Z histórie školy
Poplatky
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tamečný odbor
Podujatia
Fotografie
Združenie rodičov
Kontakt
Hodnotiaca správa
Pracovné príležitosti
Zuškárik
Zverejňované informácie
Uznané kredity
Neprítomnos pedagógov
 


                                      
Rok 2020
Dodávatežské faktúry
Odberatežské faktúry
Objednávky
Zmluvy
Rok 2019
Dodávatežské faktúry
Odberatežské faktúry
Objednávky
Zmluvy
 Rok 2018
Dodávatežské faktúry
Odberatežské faktúry
Objednávky
Zmluvy
Rok 2017
Dodávatežské faktúry
Odberatežské faktúry
Objednávky
Zmluvy
Rok 2016
Dodávatežské faktúry
Odberatežské faktúry
Objednávky
Zmluvy

Rok 2015
Dodávatežské faktúry
Odberatežské faktúry
Objednávky
Zmluvy


Rok 2014
Dodávatežské faktúry
Odberatežské faktúry
Objednávky
Zmluvy                                                                 Rok 2013
Dodávatežské faktúry
Odberatežské faktúry
Objednávky
Zmluvy

                                                           
Základná umelecká škola Brezno